Ispravljanje zuba folijama

Ispravljanje zuba Ova metoda ispravljanja zuba se radi u specijalnom softveru koji omogućava simulaciju budućih pomeranja zuba, kao i ukupan broj folija koje će se koristiti za njihovo pomeranje. Folije su providne i idu preko površine postojećih zuba. Prednosti koje nudi ispravljanje zuba folijama su to što u svakom trenutku možete skinuti foliju i vratiti je što nije slučaj sa fiksnim ortodontskim aparatima sa bravicama.

Set folija služi za ispravljanje zuba i moguće je u jednom koraku, jednom posetom kod stomatologa, dobiti komplet za celu terapiju. Sastoji se od seta folija koje se menjaju na otprilike 12-14 dana.


Konstantnim nošenjem folija dnevno vrši se kontinuirani pritisak na zube koji dovodi do pomeranja zuba. Broj folija zavisi od težine malpozicije, broja zuba koji će biti uključeni u terapiju i načina pomeranja tih zuba tokom terapije. Ova metoda je vrlo efikasna, i što je bitno nije invazivna za pacijenta. Folije su vrlo prijatne za nošenje i ne dovode do problema pri govoru ili žvakanju. Prednost je što se mogu izvaditi iz usta pa su izvrsne za održavanje higijene i ishranu. Sa estetske strane predstavlja najkomfornije rešenje za korekciju zuba.

Potražnja za zubnim folijama je u porastu, naročito kod odraslih pacijenata koji ne žele da koriste fiksni ortodonski aparat sa bravicama. Sama činjenica da je ispravljanje zuba folijama estetski prihvatljiv, vrlo efikasan i neinvazivan tretman, pomaže pacijentima da se u sve većem broju odluče za njega.

PLAN TERAPIJE - Pošaljite nam Vaše podatke i digitalni ortopan

Detaljnije