Keramičke plombeKeramičke plombe za razliku od kompozitnih plombi se izrađuju u zubnoj laboratoriji posebnim postupkom izrade.
Ovakve nadoknade zahtevaju upotrebu moderne CAD /CAM tehnologije a to podrazumeva skeniranje modela pacijenta i kompjuterski način izrade.

Skeniranjem modela pacijenta u specijalnom softveru precizno se nadoknadjuje deo zuba koji nedostaje, a potom se dizajnirana plomba izradjuje mašinskim putem od savremenih keramickih materjala.

Ovim postupkom i načinom izrade dobija se na brzini, preciznosti i boji izrađene plombe. Korišćenje najnovijih tehnoloških dostignuća u pristupu pacijentu i izradi zubnih nadoknada, doprineće da vaša poseta stomatologu bude prijatna a zadovoljstvo na visokom nivou.

 

PLAN TERAPIJE - Pošaljite nam Vaše podatke i digitalni ortopan

Detaljnije