Kompozitne  plombeKompozitne plombe su današnjica savremene stomatološke prakse. Upotrebom kompozitnih materijala koji su znatno napredovali proteklih godina, moguće je uraditi kompozitnu plombu koja će se idealno uklopiti u oblik i boju prirodnih zuba ili zameniti staru amalgamsku plombu koja je esteski i fukncionalno dotrajala.

Prednost kompozitnih materijala je što se štedi zubno tkivo zbog manje preparacije u odnosu na amalgamske plombe a to je moguće zbog hemijske veze koju kompoziti ostvaruju sa zubnim tkivom.

Značajno unapredjenih karakteristika i osobina u odnosu na prethodne kompozite, današnji kompozitni materijali su doživeli pravu evoluciju u stomatologiji.

Takođe treba napomenuti da se u organizam ne unose teški metali koji mogu negativno uticati na zdravlje čoveka.

 

 

 

 

PLAN TERAPIJE - Pošaljite nam Vaše podatke i digitalni ortopan

Detaljnije